Følg B 153 Snarest muligt at flytte administrationen af rensning af vandløb i Danmark fra Miljøstyrelsen til Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen
(Miljø- og Fødevareministeriet)

10/3
2020

Lovforslag: B 153 (Miljø- og Fødevareministeriet)

Forslag til folketingsbeslutning om snarest muligt at flytte administrationen af rensning af vandløb i Danmark fra Miljøstyrelsen til Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen.

Læs mere