Følg L 118 Lov om almene boliger m
(Transport- og Boligministeriet)

13/3
2020

1. behandling

1. behandling af forslag til lov om ændring af lov om almene boliger med videre (L 118).

Læs mere
26/2
2020

Lovforslag: L 118 (Transport- og Boligministeriet)

Forslag til lov om ændring af lov om almene boliger m.v. (Frafald af tillægskøbesum).

Læs mere