Følg L 152 Lov om offentlige veje m
(Transport- og Boligministeriet)

26/3
2020

Lovforslag: L 152 (Transport- og Boligministeriet)

Forslag til lov om ændring af lov om offentlige veje m.v., lov om private fællesveje og færdselsloven. (Ændring af reglerne om særlig råden over vejareal for udlejningscykler- og visse udlejningskøretøjer, kommunernes mulighed for at fjerne cykler m.v.).

Læs mere