Følg L 185 Lov om godskørsel med videre
(Beskæftigelsesministeriet)

9/6
2020

3. behandling

3. behandling af forslag til lov om ændring af lov om godskørsel, lov om buskørsel, lov om Arbejdsretten og faglige voldgiftsretter og lov om udstationering af lønmodtagere med videre (L 185).

Læs mere
4/6
2020

2. behandling

2. behandling af forslag til lov om ændring af lov om godskørsel, lov om buskørsel, lov om Arbejdsretten og faglige voldgiftsretter og lov om udstationering af lønmodtagere med videre (L 185).

Læs mere
28/5
2020
7/5
2020

1. behandling

1. behandling af forslag til lov om ændring af lov om godskørsel, lov om buskørsel, lov om Arbejdsretten og faglige voldgiftsretter og lov om udstationering af lønmodtagere med videre (L 185).

Læs mere
29/4
2020

Lovforslag: L 185 (Beskæftigelsesministeriet)

Forslag til lov om ændring af lov om godskørsel, lov om buskørsel, lov om Arbejdsretten og faglige voldgiftsretter og lov om udstationering af lønmodtagere m.v. (Fastlæggelse af et omkostningsniveau i forbindelse med udførelse af visse former for vejtransport).

Læs mere