Følg L 38 Lov om offentlige veje m
(Transport- og Boligministeriet)


Fremsat af: Benny Engelbrecht (Transportminister, MF (S))
Ministerområde: Transport- og Boligministeriet
Status: Fremsat
22/10
2020
1. BEHANDLING

Salen: Lov om offentlige veje med videre

1. behandling af forslag til lov om ændring af lov om offentlige veje med videre, lov om private fællesveje og færdselsloven (L 38).

7/10
2020
FREMSAT

Lovforslag: L 38 (Transport- og Boligministeriet)

Forslag til lov om ændring af lov om offentlige veje m.v., lov om private fællesveje og færdselsloven. (Ændring af reglerne om særlig råden over vejareal for udlejningscykler- og visse udlejningskøretøjer, kommunernes mulighed for at fjerne cykler m.v.).