Marts 2018

Torsdag 22. marts

KL. 9:30
 • Danske Regioners generalforsamling 2018

  Danske Regioner holder i år generalforsamling i Aarhus

Mandag 26. marts

KL. 8:00
 • Danmarks Statistik offentliggør "Transportmidler"

  "Transportmidler" offentliggøres af Danmarks Statistik.

Tirsdag 27. marts

KL. 8:00
 • Danmarks Statistik offentliggør "Detailhandel, inkl. bilbranchen, konjunkturbarometer"

  "Detailhandel, inkl. bilbranchen, konjunkturbarometer" offentliggøres af Danmarks Statistik.

KL. 8:00
 • Danmarks Statistik offentliggør "Industriens køb og salg"

  "Industriens køb og salg" offentliggøres af Danmarks Statistik.

April 2018

Onsdag 4. april

KL. 14:30
 • Altinget netværk: Hvad vil ordførerne?

  Til dagens netværksmøde deltager fire politiske ordførere fra Folketingets største partier. 

Fredag 6. april

KL. 9:30
 • Temadag: Akvakultur og teknologieksport

  Landbrug og Fødevarer inviterer til temadag om en ny fælles plan for eksport af danske teknologier og løsninger inden for akvakultur.

Tirsdag 10. april

KL. 10:00
 • Konference: Havnekonference

  Danske Havne holder deres årlige havnekonference og årets tema bliver transformation. Blandt deltagerne er blandt andet transportminister Ole Birk Olesen (LA).

KL. 10:00
 • Havnekonferencen 2018

  Danske Havne afholder deres havnekonference og generalforsamling 10.-11. april 2018. Esbjerg Havn er dette års vært, og temaet er denne gang Transformation

Tirsdag 17. april

KL. 9:45
 • Danske Maritimes årsmøde 2018

  Danske Maritime holder årsmøde 17. april.

Onsdag 18. april

KL. 9:00
 • Konference: Building Green Aarhus

  Konferencen Building Green Aarhus sætter fokus på udviklingen inden for bæredygtigt byggeri. 

August 2018

Torsdag 30. august

 • Altinget netværk: Altingets årlige transportdøgn

  Netværkets årlige topmøde finder sted på Grønbechs Hotel i Folkemødets hjemby Allinge på Bornholm. 

Oktober 2018

Tirsdag 9. oktober

KL. 9:00
 • Altinget netværk: Møde med ministeren

  Mød Transport- og Bygningsminister, Ole Birk Olesen (LA), på dagens netværksmøde.