23. november 202310:00 - 12:00
Salen: Lov om energiafgift af mineralolieprodukter (1. beh.)

1. behandling af forslag til lov om ændring af lov om energiafgift af mineralolieprodukter med videre, lov om afgift af naturgas og bygas med videre, lov om afgift af stenkul, brunkul og koks med videre, lov om afgift af elektricitet og forskellige andre love (L 85).

0:000:00