KONTORCHEF TIL FÆRDSELSSTYRELSEN

Søg dette job
Vil du stå i spidsen for et stort og samfundsmæssigt vigtigt område og have ansvaret for tre teams med fagligt engagerede og dygtige medarbejdere? Vil du have muligheden for at opbygge og præge en organisation midt i en stor omstilling? Og vil du stå for dialogen med ministeriet/departementet, interesseorganisationer og aktører i branchen? Så er du måske den nye kontorchef for gods-, buskørsel og kørehviletid, som Færdselsstyrelsen søger! Opgaver, der betyder meget for mange Den nye kontorchef bliver fagligt ansvarlig for 45 medarbejdere, herunder tre teamledere, og store driftsenheder på et område, hvor der sker mange ændringer som følge af blandt andet udrulningen af EU's vejpakke. Hovedopgaven for kontorchefen bliver - i samarbejde med de tre teamledere og via samarbejdet med chefgruppen - at sikre gode rammer for, at medarbejderne kan levere sikker og effektiv drift og sagsbehandling på et højt fagligt niveau med en ensartet høj kvalitet. Kontorchefen skal udvikle og sikre samarbejdet med branchen gennem dialog med interessenter, erhvervsdrivende og virksomheder på vejtransportområdet. Derudover skal kontorchefen håndtere og sagsgodkende komplicerede juridiske problemstillinger og bidrage til analyse, regel- og policyudvikling - og kontorchefen indgår derfor i et tæt samarbejde med ministeriet/departementet. Som kontorchef udgør du sammen med direktøren, de tre vicedirektører og de øvrige kontorchefer den overordnede ledelse af Færdselsstyrelsen. Mening, læring, handlekraft og fællesskab er nøgleord for ledelsesgruppen. Der er et stærkt, tillidsfuldt og konstruktivt samarbejde i ledelsesgruppen, som du forventes at bidrage positivt og proaktivt til. Kulturen i Færdselsstyrelsen er præget af en stærk holdånd og en pionerånd som hænger ved - også efter organisationen er vokset. Det forventes du som chef, leder og kollega at bidrage til og understøtte. God ledelse - en vigtig forudsætning Vi søger en leder med erfaring fra en politisk ledet organisation og en stor juridisk viden. Du skal have politisk og organisatorisk tæft og kunne gennemskue og formidle komplekse problemstillinger. Som leder skal du være samarbejdsorienteret, tydeligt ramme- og retningssættende, kunne sikre systematik og den nødvendige opfølgning samt medvirke til at skabe et inspirerende og udfordrende arbejdsmiljø for medarbejderne. Nysgerrig? Læs mere om Færdselsstyrelsen og stillingen i job- og personprofilen her Har du spørgsmål om stillingen, er du velkommen til at kontakte direktør i Færdselsstyrelsen Stefan Søsted på tlf. 4187 1757 (send gerne en sms, så ringer Stefan tilbage) og/eller chefkonsulent i Genitor Evald Eriksen på tlf. 4057 8708 eller ee@genitor.dk eller konsulent Camilla Sommer Thomsen på tlf. 3118 8736 eller cast@genitor.dk. Ansøgningsfristen er fredag den 10. juni 2022 kl. 10.00.
  Søg dette job
  Om Færdselsstyrelsen
  Den 1. januar 2020 blev Færdselsstyrelsen en selvstændig styrelse under Transportministeriet.

  Færdselsstyrelsen består af ca. 580 medarbejdere. Færdselsstyrelsen varetager regulering, godkendelse og tilsyn med vejområdet, herunder i forhold til vognmandsområdet for bus, gods (herunder varebiler), taxi, og bilsynsmarkedet, udarbejdelse af biltekniske regler, tilsyn med bilsynsområdet, virksomhedskontrol af køre- og hviletid med tunge køretøjer, udstedelse af værkstedsautorisationer til værksteder, der på den måde bliver autoriseret til at udføre arbejde på kontrolapparater (fartskrivere), tilladelser til virksomheder til at udføre syn og omsyn, og typegodkendelser mv. Endvidere varetager Færdselsstyrelsen regulering af miljøpåvirkninger fra tunge og lette køretøjer og reguleringsopgaver i relation til kørekortområdet. Færdselsstyrelsen afvikler desuden teori- og køreprøver for alle kørekortkategorier.

  Find Danmarks bedste ledere og specialister, mens de er i job
  Opnå unik eksponering med en jobannonce på Altinget og Mandag Morgen