EL: Er den gode kollektive trafik i hele landet afhængig af en investering i Østbanen?