Ole Birk: Vi undersøger, om Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen kan hjælpe piloterne økonomisk