Engelbrecht: Statslige selskaber vil ikke få mulighed for at træffe egentlige myndighedsafgørelser med de foreslåede ændringer af vejloven og jernbaneloven