Lilleholt: Geodatastyrelsen arbejde målrettet med nye søkort