Jens Joel (S) spørger energi-, forsynings- og klimaministeren, Lars Christian Lilleholt, om kommuner skal have ret til tilskud til el- eller brintbiler.