Kristian Jensen (V) spørger skatteministeren, Morten Bødskov, om ministeren er bekendt med, at Motorstyrelsens fysiske lukning af sine fire motorekspeditioner som følge af COVID-19 har medført, at kunder uden dansk cpr-nummer til eksportkøretøjer ikke kan afhente disse