Kristian Pihl Lorentzen (V) spørger transportministeren, Benny Engelbrecht, om ministeren er indstillet på at belyse og overveje alternative modeller for varetagelse af den garanterede landsdækkende befordringspligt, herunder mulig inddragelse af private aktører på det danske distributionsmarked