Kristian Pihl Lorentzen (V) spørger transportministeren, Benny Engelbrecht, om ministeren vil redegøre for udviklingen i mængden af breve (antal og omsætning), der er leveret af Postdanmark (PostNord) i perioden 2010-2019, samt oplyse en prognose for den forventede årlige udvikling i brevmængden frem mod 2030