Rasmus Nordqvist (ALT) spørger klima-, energi- og forsyningsministeren, Dan Jørgensen, om ministeriets svar i høringsnotatet er fyldestgørende og dækkende i forhold til den fremførte kritik af den gældende udelukkelse af vedvarende elektricitet