Ole Birk: Vejdirektoratet foretager en screening af naturværdierne langs statsvejene