Ole Birk: Der skal tages stilling til, om der skal flere penge til støj-reducering