Søren Egge Rasmussen (EL) spørger klima-, energi- og forsyningsministeren, Dan Jørgensen, om en opdateret materialeoversigt fra Skatteministeriet ifm. forhandlingerne om at fremme lavemissionsbiler og forhøjelse af iblandingskravet