Udvalg: Er det korrekt, at Københavns Kommune ikke vil stille arealer til rådighed for el-løbehjul?