Wermelin: Sod er kræftfremkaldende og udgør to tredjedele af den samlede mængde fine partikler fra udstødningsrøg fra vejtrafik