Engelbrecht: Jeg er stadig positivt indstillet i forhold til takstnedsættelse over Storebælt