V: Hvor stor var den samlede udgift til køreprøver sidste år?