V: Vil der blive opstillet flere permanente og ubemandede stærekasser langs det danske vejnet?