Nyeste spørgsmål

Her kan du læse udvalgte svar fra regeringen til Folketinget

V spørger til nyindgået aftale om mimrekort

SPØRGSMÅL:

MIMREKORT: Louise Schack Elholm (V) spørger transportministeren, hvordan man undgår at aftalen om mimrekort fortsætter med at forskelsbehandle pensionister i hovedstadsområdet og pensionister uden for hovedstadsområdet, idet pensionister i hovedstaden har fået væsentlig billigere offentlig transport.

R spørger til den grønne omstilling af vejtransporten

SPØRGSMÅL:

VEJTRANSPORT: Ida Auken (R) spørger klima-, energi- og forsyningsministeren, om de forskellige typer grønne energiformer bliver bliver ligestillet med den kommende ændring af biobrændstofloven.

V spørger til den tredje Limfjordsforbindelse

SPØRGSMÅL:

VALGLØFTE: Preben Bang Henriksen (V) spørger transportministeren, om de nordjysk valgte socialdemokrater får mulighed for at indfri valgløftet om at afsætte penge til den tredje Limfjordsforbindelse.