Nyeste spørgsmål

Her kan du læse udvalgte svar fra regeringen til Folketinget

EL spørger til kontrol med den nye taxilov

SPØRGSMÅL:

OVERENSKOMST: Henning Hyllested (EL) spørger transportministeren om omfanget og resultatet af den udførte kontrol med den ny taxilovs § 10 om overenskomster.