Nyeste svar

Her kan du læse udvalgte svar fra regeringen til Folketinget

Engelbrecht: Statslige selskaber vil ikke få mulighed for at træffe egentlige myndighedsafgørelser med de foreslåede ændringer af vejloven og jernbaneloven

SVAR:

BEFØJELSER: Transportministeren svarer Henning Hyllested (EL), at formålet med at implementere VVM-direktivet på Transport- og Boligministeriets område har været at overtage reglerne for miljøkonsekvensvurderinger for alle statslige vej- og jernbaneanlæg, da det ellers kun er Vejdirektoratet og Banedanmark der kan varetage bygherreopgaver. Ministeren afkræfter, at statslige selskaber får mulighed for at træffe egentlige myndighedsafgørelser.

Engelbrecht: Vi forventer, at den forurenede jord vil udgøre cirka 60 procent af den modtagne jord til opfyld i Lynetteholm

SVAR:

LYNETTEHOLM: Transportministeren svarer Henning Hyllested (EL), at den forurenede jord forventes at udgøre 60 procent af den modtagne jord. Den forurenede jord, som skal bruges til opfyld i Lynetteholm er såkaldt ikke-rensningsegnet forurenet jord, hvilket vil sige, at jorden er lettere forurenet byjord. Der vil være grænse på, hvilken forureningsgrad jorden må have.

Engelbrecht: Der er på europæisk niveau stor opmærksomhed rettet mod billetudbydere i forbindelse med refusion af billetter

SVAR:

REFUSION: Transportministeren svarer Niels Flemming Hansen (K), at han har igangsat et arbejde med Erhvervsministeriet, der skal sikre, at det bliver fuldstændigt klart for passagererne, hvad deres rettigheder er, uanset hvordan de har købt deres billet. Derudover er der på europæisk niveau stor opmærksomhed rettet mod billetudbydere og disses praksis over for flypassagererne.