Nyeste svar

Her kan du læse udvalgte svar fra regeringen til Folketinget

Ole Birk: Her er kødannelsen værst - og det koster det samfundet

SVAR:

Transportministeren oplyser til Transport-, Bygnings- og Boligudvalget, at man i 2010 udregnede de samfundsøkonomiske konsekvenser ved kødannelse til at udgøre 8,5 milliarder kroner bare i Hovedstaden. Siden er trafikken øget markant, og derfor vil Vejdirektoratet udarbejde en ny opgørelse for hele landet.

Ole Birk: 84 millioner vil køre med Metroen i 2030

SVAR:

Transport-, bygnings- og boligministeren oplyser til Josephine Fock (ALT), at Metroselskabet forventer et passagertal på 84 millioner i 2030. Ligeledes oplyser ministeren, at Metroselskabets indtægter overstiger forventningen.

Ole Birk: DSB's materiel-situation er uholdbar

SVAR:

Transportministeren svarer Kim Christiansen (DF), at han finder DSB's materiel-situation uholdbar, og derfor er der flere initativer i gang fra bl.a. Folketinget, så de store gener for passagererne kan afhjælpes.

Ole Birk: Det er statens ansvar at befordringspligten opfyldes

SVAR:

Transport-, bygnings- og boligministeren oplyser i et svar til Magnus Heunicke (S), at det er statens ansvar at sørge for, at befordringspligten opfyldes med omdeling af post. Hvis PostDanmark ikke er i stand tik at løfte opgaven, må staten finde en anden ordning.

Ole Birk oplyser om udgifter til motorvejsprojekter

SVAR:

Transport-, bygnings- og boligministeren oplyser i et svar til Rasmus Prehn (S) om udgifter til en række motorvejsprojekter. Af opgørelsen fremgår det, at det er en ny midtjysk motorvej, der tegner sig for den største udgift.

Ole Birk: Regeringen har godkendt DSB's indmelding i DI

SVAR:

Transport-, bygnings- og boligministeren svarer Henning Hyllested (EL), at regeringen har godkendt, at DSB kan melde sig ind i DI, og at overenskomstansatte i DSB dermed kan omfattes af kollektive overenskomster indgået af DI.