Nyeste svar

Her kan du læse udvalgte svar fra regeringen til Folketinget

Engelbrecht: Kvalitetstillægget er et nødvendigt onde

SVAR:

TILLÆG: Transportministeren svarer Henning Hyllested (EL), at indførelsen af kvalitetstillægget er et nødvendigt onde. Hvis ikke Cityringen blev bygget, ville der være markant færre rejsende i det samlede metronet.

Engelbrecht: Jeg vil ikke indføre lovkrav om brug af cykelhjelm

SVAR:

CYKELHJELM: Transportministeren svarer Karina Lorentzen Dehnhardt (SF), at han ikke vil indføre regler om krav til anvendelse af cykelhjelm, da spørgeskemaundersøgelser indikerer, at et lovkrav vil lede til et fald i antallet af cyklister. 

Engelbrecht: Jeg er stadig positivt indstillet i forhold til takstnedsættelse over Storebælt

SVAR:

TAKSTNEDSÆTTELSE: Transportministeren svarer Erling Bonnesen (V), at han stadig er positivt indstillet i forhold til takstnedsættelse over Storebælt. Taksterne fastholdes frem til 1. januar 2023, hvor en takstnedsættelse forventeligt vil træde i kraft. Størrelsen på takstnedsættelsen afhænger af inflationsudviklingen i perioden, hvor takstniveauet er fastholdt uændret. 

Ole Birk: Afgørelser kan ikke påklages til anden myndighed

SVAR:

KLAGESAG: Transport-, bygnings- og boligministeren svarer Hans Christian Schmidt (V), at afgørelser ikke kan påklages til anden myndighed, fordi de kræver en stor faglig viden at kunne vurdere. Hvis der er nye oplysninger i en sag, kan en pilot anmode om genoptagelse af sagen.