Nyeste svar

Her kan du læse udvalgte svar fra regeringen til Folketinget

Rosenkrantz-Theil: Jeg ser ikke grund til at ændre reglerne for Ungdomskortet

SVAR:

UNGDOMSKORT: Børne- og undervisningsministeren svarer Jacob Mark (SF) at studerende kan søge om et nyt Ungdomskort til den nye adresse i ugerne op til en flytning, så kortet er klar til flyttedatoen. Nogle trafikselskaber tilbyder desuden en app-løsning, hvor kortet modtages hurtigere. Derfor er der ingen grund til at ændre på reglerne for Ungdomskortet.

Engelbrecht: Flere private aktører driver hjemmesider, der kan sammenligne rejsetider

SVAR:

IT-REDSKABER: Transportministeren svarer Henning Hyllested (EL), at der ikke findes et offentligt udarbejdet it-redskab, der har til formål at sammenligne rejsetider. Transport- og Boligministeriet har i samarbejde med DTU udviklet en Landstrafikmodel, de kollektive trafikselskaber driver Rejseplanen, og flere private aktører driver hjemmesider med mulighed for beregning af rejsetider. 

Engelbrecht: Perroners afvigelse fra standardhøjden er ikke et nyt problem

SVAR:

ADGANG: Transportministeren svarer Kristian Pihl Lorentzen (V), at udfordringen med at flere stationers perronhøjde afviger fra standardhøjden ikke er ny, og det vil indgå i de kommende forhandlinger om en ny infrastrukturplan. I sidste ende er størrelsen af indsatsen dog et prioriteringsspørgsmål.

Engelbrecht: Min tillid til PostNord er svækket

SVAR:

POSTAFTALE: Transportministeren svarer René Christensen (DF), at hans tillid til PostNord er svækket, fordi en del af virksomheden, PostNord Logistics, længe har haft betydeligt underskud. Der er nu igangsat en undersøgelse.