Nyeste svar

Her kan du læse udvalgte svar fra regeringen til Folketinget

Karsten Lauritzen: Salget af plug-in hybridbiler er steget mærkbart i 2018

SVAR:

Skatteministeren svarer sit udvalg, at salget af plug-in hybridbiler i de første fem måneder af 2018 er på samme niveau som det totale salg fra 1. kvartal 2015 til 3. kvartal 2017. Det skyldes aftalen om justering af elbilaftalen, omlægning af bilafgifterne og et marked, der generelt er vokset og har introduceret flere og billiger plug-in hybridbiler.

Ole Birk: Forskning dokumenterer ikke sikkerhedsmæssige udfordringer ved buskørsel under ramadanen

SVAR:

Transport- bygnings- og boligministeren svarer Mattias Tesfaye (S), at forskningen ikke har konstateret en konkret sikkerhedsmæssig udfordring for afvikling af buskørslen under ramadanen. Færdselsloven siger dog, at motorkøretøjer, herunder busser, ikke må føres af nogen, der på grund af bl.a. svækkelse befinder sig i en tilstand, hvor han er ude af stand til at føre køretøjet på betryggende vis.

Ole Birk: 40 mio. passagerer i Københavns Lufthavn vil give 15.500 nye arbejdspladser

SVAR:

Transportministeren oplyser til Transport, Bygnings- og Boligudvalget, at 1.000 nye passagerer i Københavns Lufthavns vil give anledning til 0,85 nye arbejdspladser i direkte relation og 0,66 nye arbejdspladser i indirekte relation til lufthavnen. Hvis Lufthavnens vision om 40 millioner årlige passagerer bliver realiseret, vil det medføre 15.500 nye arbejdspladser. Det vil samtidig have positive samfundsøkonomiske effekter i form af turisme, vidensdeling m.m. Beregninger indebærer dog en vis usikkerhed, da der bl.a. skal tages højde for stordriftsfordele, flyselskabers baselufthavn osv. 

Ole Birk: Ny version af Landstrafikmodellen under udvikling

SVAR:

Transport-, bygnings- og boligministeren svarer Magnus Heunicke (S), at regeringen vil igangsætte det politiske arbejde, der skal afløse det store infrastrukturforlig om grøn transportpolitik i behørig tid. På nuværende tidspunkt er en ny version af Landstrafikmodellen under udvikling. Den vil bedre kunne modellere trængsel.