Nyeste svar

Her kan du læse udvalgte svar fra regeringen til Folketinget

Ole Birk: Ny lov vil gøre det umuligt at stifte nye iværksætterselskaber

SVAR:

TAXA: Transport-, bygnings- og boligministeren svarer Henning Hyllested (EL), at alle, der søger om tilladelse til at køre taxa, skal kunne fremvise en egenkapital. Derudover oplyser ministeren, at erhvervsministeren har fremsat et lovforslag om afskaffelse af iværksætterselskaber. 

Ole Birk: Vejprojekterne vil medføre sparet rejsetid

SVAR:

REJSETID: Transport, bygnings- og boligministeren oplyser sit udvalg, hvor meget rejsetid de enkelte vejprojekter vil medføre. Han oplyser, at beregningen skal foretages igen ultimo 2019 med den nyeste version af Landstrafikmodellen.

Riisager: Så mange gennemfører uddannelsen som lastbilchauffør

SVAR:

LASTBILCHAUFFØR: Undervisningsministeren oplyser til Magnus Heunicke (S), at det ikke er muligt at opgøre antallet af ansøgere til uddannelsen som vejgodstransportuddannelsen. Hun oplyser i en tabel, hvor mange der har gennemført uddannelsen. 

Lauritzen: Fradraget mindsker den merudgift, som disse borgere har, i forhold til andre borgere

SVAR:

ÆNDRINGSFORSLAG: Fradraget mindsker den merudgift, som pendlere, der passerer broen i forbindelse med transport mellem bolig og arbejdsplads, har i forhold til andre pendlere, som ikke har denne merafgift. Hvis der bliver etableret kollektiv trafik over broen, kunne der også blive indført standardfradrag for pendlere, der ville benytte sig af den kollektive transport. 

Ole Birk: Vi vil arbejde for et nyt indberetningssystem for ulykker i Europa

SVAR:

TOGULYKKE: Transport-, bygnings- og boligministeren oplyser til Kristian Pihl Lorentzen (V), at de enkelte lande vurderer, hvorvidt myndighederne skal indblandes i en ulykke. Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen vil arbejde på, at processen omkring deling af informationer om ulykker i EU forbedres.