Nyeste svar

Her kan du læse udvalgte svar fra regeringen til Folketinget

Ole Birk: Ægtheden af chaufførers kort kontrolleres i selve kortet

SVAR:

CHAUFFØRER: Transportministeren svarer Claus Kvist Hansen (DF), at chaufføruddannelsesbeviset udstedes efter fælleseuropæiske standarder, og at bevisets ægthed kontrolleres ved hjælp af sikkerhedsforanstaltninger, som er indbygget i kortet, og at der i tvivlstilfælde kan tages kontakt til udstederlandet for at verificere et korts ægthed.

Lilleholt: Danmark presser på for at skærpe EU-krav til bilers CO2-udledning

SVAR:

Energi-, forsynings- og klimaministeren svarer sit udvalg, at Danmarks vigtigste bidrag til en omstilling af transportsektoren går via EU, hvor man fra dansk side presser på, for at EU’s reduktionskrav til person- og varebilers udledning af CO2 bliver skærpet fra Kommissionens forslag om 30 pct. til et krav om mindst 40 pct. reduktion i 2030 i forhold til 2021.

Karsten Lauritzen: Markant færre køber elbiler

SVAR:

ELBILER: Skatteministeren oplyser til sit udvalg, at salget af elbiler var støt stigende frem mod 2015, hvor der blev indregistreret 4.605 elbiler. Efter indfasningen af elbiler i registreringsafgiften er salget faldet, så det i 2017 udgjorde 759 solgte elbiler.

Karsten Lauritzen: Salget af plug-in hybridbiler er steget mærkbart i 2018

SVAR:

Skatteministeren svarer sit udvalg, at salget af plug-in hybridbiler i de første fem måneder af 2018 er på samme niveau som det totale salg fra 1. kvartal 2015 til 3. kvartal 2017. Det skyldes aftalen om justering af elbilaftalen, omlægning af bilafgifterne og et marked, der generelt er vokset og har introduceret flere og billiger plug-in hybridbiler.

Ole Birk: Forskning dokumenterer ikke sikkerhedsmæssige udfordringer ved buskørsel under ramadanen

SVAR:

Transport- bygnings- og boligministeren svarer Mattias Tesfaye (S), at forskningen ikke har konstateret en konkret sikkerhedsmæssig udfordring for afvikling af buskørslen under ramadanen. Færdselsloven siger dog, at motorkøretøjer, herunder busser, ikke må føres af nogen, der på grund af bl.a. svækkelse befinder sig i en tilstand, hvor han er ude af stand til at føre køretøjet på betryggende vis.

Ole Birk: 40 mio. passagerer i Københavns Lufthavn vil give 15.500 nye arbejdspladser

SVAR:

Transportministeren oplyser til Transport, Bygnings- og Boligudvalget, at 1.000 nye passagerer i Københavns Lufthavns vil give anledning til 0,85 nye arbejdspladser i direkte relation og 0,66 nye arbejdspladser i indirekte relation til lufthavnen. Hvis Lufthavnens vision om 40 millioner årlige passagerer bliver realiseret, vil det medføre 15.500 nye arbejdspladser. Det vil samtidig have positive samfundsøkonomiske effekter i form af turisme, vidensdeling m.m. Beregninger indebærer dog en vis usikkerhed, da der bl.a. skal tages højde for stordriftsfordele, flyselskabers baselufthavn osv. 

Ole Birk: Ny version af Landstrafikmodellen under udvikling

SVAR:

Transport-, bygnings- og boligministeren svarer Magnus Heunicke (S), at regeringen vil igangsætte det politiske arbejde, der skal afløse det store infrastrukturforlig om grøn transportpolitik i behørig tid. På nuværende tidspunkt er en ny version af Landstrafikmodellen under udvikling. Den vil bedre kunne modellere trængsel.