Nyeste svar

Her kan du læse udvalgte svar fra regeringen til Folketinget

Ole Birk: Afgørelser kan ikke påklages til anden myndighed

SVAR:

KLAGESAG: Transport-, bygnings- og boligministeren svarer Hans Christian Schmidt (V), at afgørelser ikke kan påklages til anden myndighed, fordi de kræver en stor faglig viden at kunne vurdere. Hvis der er nye oplysninger i en sag, kan en pilot anmode om genoptagelse af sagen.

Ole Birk: Ny lov vil gøre det umuligt at stifte nye iværksætterselskaber

SVAR:

TAXA: Transport-, bygnings- og boligministeren svarer Henning Hyllested (EL), at alle, der søger om tilladelse til at køre taxa, skal kunne fremvise en egenkapital. Derudover oplyser ministeren, at erhvervsministeren har fremsat et lovforslag om afskaffelse af iværksætterselskaber.