Nyeste svar

Her kan du læse udvalgte svar fra regeringen til Folketinget

Engelbrecht: Kvalitetstillægget er et nødvendigt onde

SVAR:

TILLÆG: Transportministeren svarer Henning Hyllested (EL), at indførelsen af kvalitetstillægget er et nødvendigt onde. Hvis ikke Cityringen blev bygget, ville der være markant færre rejsende i det samlede metronet.

Engelbrecht: Jeg er stadig positivt indstillet i forhold til takstnedsættelse over Storebælt

SVAR:

TAKSTNEDSÆTTELSE: Transportministeren svarer Erling Bonnesen (V), at han stadig er positivt indstillet i forhold til takstnedsættelse over Storebælt. Taksterne fastholdes frem til 1. januar 2023, hvor en takstnedsættelse forventeligt vil træde i kraft. Størrelsen på takstnedsættelsen afhænger af inflationsudviklingen i perioden, hvor takstniveauet er fastholdt uændret. 

Ole Birk: Ny lov vil gøre det umuligt at stifte nye iværksætterselskaber

SVAR:

TAXA: Transport-, bygnings- og boligministeren svarer Henning Hyllested (EL), at alle, der søger om tilladelse til at køre taxa, skal kunne fremvise en egenkapital. Derudover oplyser ministeren, at erhvervsministeren har fremsat et lovforslag om afskaffelse af iværksætterselskaber. 

Lilleholt: Geodatastyrelsen arbejde målrettet med nye søkort

SVAR:

Klima- og energiministeren finder det beklageligt, at 14 ud af 15 medarbejdere med ansvaret for digitale søkort over Grønlands kyster sagde op i forbindelse med udflytningen. Styrelsen arbejder målrettet med at indhente videnstabet, forsikrer ministeren Aaja Chemnitz Larsen (IA).