Nyeste svar

Her kan du læse udvalgte svar fra regeringen til Folketinget

Engelbrecht: Trafikvirksomhederne i Østdanmark er i dialog med ældreorganisationer om en pensionisttakstreform

SVAR:

MIMREKORT: Transportministeren svarer Louise Schack Elholm (V), at Østdanmarks trafikvirksomheder, DOT, er i dialog med ældre- og handicaporganisationer om justering af pensionisttaksterne. DOT får først de tildelte 12 millioner kroner årligt, når de præsenterer en pensionisttakstreform, der sikrer opretholdelsen af et mimrekort og samtidig indfører en pensionistrabat på rejsekortet.

Engelbrecht: Kvalitetstillægget er et nødvendigt onde

SVAR:

TILLÆG: Transportministeren svarer Henning Hyllested (EL), at indførelsen af kvalitetstillægget er et nødvendigt onde. Hvis ikke Cityringen blev bygget, ville der være markant færre rejsende i det samlede metronet.

Engelbrecht: Jeg er stadig positivt indstillet i forhold til takstnedsættelse over Storebælt

SVAR:

TAKSTNEDSÆTTELSE: Transportministeren svarer Erling Bonnesen (V), at han stadig er positivt indstillet i forhold til takstnedsættelse over Storebælt. Taksterne fastholdes frem til 1. januar 2023, hvor en takstnedsættelse forventeligt vil træde i kraft. Størrelsen på takstnedsættelsen afhænger af inflationsudviklingen i perioden, hvor takstniveauet er fastholdt uændret. 

Ole Birk: Ny lov vil gøre det umuligt at stifte nye iværksætterselskaber

SVAR:

TAXA: Transport-, bygnings- og boligministeren svarer Henning Hyllested (EL), at alle, der søger om tilladelse til at køre taxa, skal kunne fremvise en egenkapital. Derudover oplyser ministeren, at erhvervsministeren har fremsat et lovforslag om afskaffelse af iværksætterselskaber.