Nyeste svar

Her kan du læse udvalgte svar fra regeringen til Folketinget

Engelbrecht: Ja, vejloven lever op til sit formål om at sikre gode vejforhold

SVAR:

VEJLOV: Transportministeren svarer Nils Sjøberg (R), at vejloven lever til formålet om at sikre gode vejforhold og fremme trafikafviklingen. De lokale kommuner er ansvarlige for de kommunale veje, og problemer med trafikafviklingen i Varde Kommune skal derfor løses i samarbejde med Syd- og Sønderjyllands Politi.

Engelbrecht: Politiet giver samtykke til etablering af parkeringspladser ud fra en vurdering af, om pladsen vil hindre beredskabet i at komme frem

SVAR:

PARKERING: Transportministeren svarer Henning Hyllested (EL), at politiet skal samtykke til kommunerne, førend de kan etablere parkeringspladser for el- og delebiler. Politiet har som udgangspunkt ikke præferencer i forhold til, om et parkeringsareal er tiltænkt særlige biler, men træffer en beslutning ud fra, om etableringen af parkeringspladsen ville medføre udfordringer for beredskabets fremkommelighed. 

Engelbrecht: Forskellene mellem den danske og den grønlandske køreuddannelse kan blandt andet ses i forhold til vejinfrastrukturen og trafiktætheden

SVAR:

KØREKORT: Transportministeren svarer Aaja Chemnitz Larsen (IA), at der er flere årsager til de forskellige regler for udstedelse af kørekort i henholdsvis Grønland og Danmark. Der er blandt andet forskellige infrastrukturer og trafiktæthed, og begge landes køreuddannelser indeholder emner, som ikke er relevante for det andet lands køreuddannelse, eksempelvis kørsel på motorvej og færdselsregler for snescootere.