Nyeste svar

Her kan du læse udvalgte svar fra regeringen til Folketinget

Engelbrecht: Min tillid til PostNord er svækket

SVAR:

POSTAFTALE: Transportministeren svarer René Christensen (DF), at hans tillid til PostNord er svækket, fordi en del af virksomheden, PostNord Logistics, længe har haft betydeligt underskud. Der er nu igangsat en undersøgelse. 

Engelbrecht: Anlægsentreprenørens transport af materialer til Cityringen medførte store skader på skinnerne

SVAR:

STØJGENER: Transportministeren svarer Peter Skaarup (DF), at skinnerne i Cityringens dårlige tilstand skyldes anlægsentreprenørens transport af materialer i tunnelen i køretøjer, der medførte større skader på skinnerne end normale jernbanekøretøjer. Derfor blev det kort efter åbningen af Cityringen besluttet at fremrykke den planlagte skinneslibning.

Wermelin: Sod er kræftfremkaldende og udgør to tredjedele af den samlede mængde fine partikler fra udstødningsrøg fra vejtrafik

SVAR:

BEGREBSDEFINITION: Miljøministeren svarer transportudvalget, at Black carbon eller sod er fine partikler, som består udelukkende af kulstof, og som opstår ved ufuldstændig forbrænding. Black carbon udgør to tredjedele af den samlede mængde fine partikler fra udstødningsrøg fra vejtrafik, og helbredsskaden er vurderet til at være kræftfremkaldende.

Engelbrecht: Det er teknisk muligt at bore en tunnel i det indre København

SVAR:

TUNNEL: Transportministeren svarer Ida Auken (R), at det er teknisk muligt at bore en tunnel fra Østlig Ringvej til Bispeengbuen. Ministeren oplyser, at projektet vurderes til at være et kommunalt anliggende, da myndigheds- ansvaret for størstedelen af de omtalte vejstrækninger er kommunalt.