Nyeste svar

Her kan du læse udvalgte svar fra regeringen til Folketinget

Wermelin: Sod er kræftfremkaldende og udgør to tredjedele af den samlede mængde fine partikler fra udstødningsrøg fra vejtrafik

SVAR:

BEGREBSDEFINITION: Miljøministeren svarer transportudvalget, at Black carbon eller sod er fine partikler, som består udelukkende af kulstof, og som opstår ved ufuldstændig forbrænding. Black carbon udgør to tredjedele af den samlede mængde fine partikler fra udstødningsrøg fra vejtrafik, og helbredsskaden er vurderet til at være kræftfremkaldende.

Engelbrecht: Det er teknisk muligt at bore en tunnel i det indre København

SVAR:

TUNNEL: Transportministeren svarer Ida Auken (R), at det er teknisk muligt at bore en tunnel fra Østlig Ringvej til Bispeengbuen. Ministeren oplyser, at projektet vurderes til at være et kommunalt anliggende, da myndigheds- ansvaret for størstedelen af de omtalte vejstrækninger er kommunalt.

Engelbrecht: Banedanmark anvender kun glyphosat til bekæmpelse af bjørneklo

SVAR:

GIFTSTOF: Transportministeren svarer Mai Villadsen (EL), at Banedanmark kun anvender glyphosat til sprøjtning af grønne vækster i selve sporkassen og bekæmpelse af bjørneklo, og at det formodes erstattet af en bedre metode inden 2022. Banedanmark har vurderet flere alternative metoder, men ingen af metoderne har indtil nu været tilstrækkeligt effektive. 

Hummelgaard: Havarikommissionen undersøger jernbaneulykker i Danmark

SVAR:

ULYKKE: Beskæftigelsesministeren svarer Christian Juhl (EL), at Havarikommissionen er ansvarlig for at undersøge jernbaneulykker i Danmark. Kommissionen vil senere offentligøre en endelig rapport om togulykken 2. januar 2019. Her vil det fremgå, om der kan placeres et ansvar i forhold til arbejdsulykker, der har medført fysiske skader.