Nyeste svar

Her kan du læse udvalgte svar fra regeringen til Folketinget

Engelbrecht: Der er senest afsat 50 millioner kroner til at fremme cyklisme

SVAR:

CYKELPROJEKT: Transportministeren svarer Henning Hyllested (EL), at statslig medfinansiering af cykelprojekter giver Vejdirektoratet tilskud til kommunale projekter. Der er fortsat projekter fra tidligere udmøntede puljer, som støttes, selvom der ikke er afsatte beløb for 2021 og frem. Senest er der afsat 50 millioner kroner til fremme af cyklisme.