Nyeste svar

Her kan du læse udvalgte svar fra regeringen til Folketinget

Engelbrecht: Politiet giver samtykke til etablering af parkeringspladser ud fra en vurdering af, om pladsen vil hindre beredskabet i at komme frem

SVAR:

PARKERING: Transportministeren svarer Henning Hyllested (EL), at politiet skal samtykke til kommunerne, førend de kan etablere parkeringspladser for el- og delebiler. Politiet har som udgangspunkt ikke præferencer i forhold til, om et parkeringsareal er tiltænkt særlige biler, men træffer en beslutning ud fra, om etableringen af parkeringspladsen ville medføre udfordringer for beredskabets fremkommelighed. 

Hummelgaard: Når parterne har indgået en ny kollektiv overenskomst for chauffører, skal de henvende sig til Færdselsstyrelsen

SVAR:

OVERENSKOMST: Beskæftigelsesministeren svarer Niels Flemming Hansen (K), at relevante overenskomstparter skal henvende sig til Færdselsstyrelsen, når parterne har indgået en ny kollektiv overenskomst for chauffører. Hensigten er at give Færdselsstyrelsen mulighed for at vurdere, om den pågældende overenskomst lever op til lovens krav hurtigst muligt, efter at overenskomsten er indgået.

Engelbrecht: Forskellene mellem den danske og den grønlandske køreuddannelse kan blandt andet ses i forhold til vejinfrastrukturen og trafiktætheden

SVAR:

KØREKORT: Transportministeren svarer Aaja Chemnitz Larsen (IA), at der er flere årsager til de forskellige regler for udstedelse af kørekort i henholdsvis Grønland og Danmark. Der er blandt andet forskellige infrastrukturer og trafiktæthed, og begge landes køreuddannelser indeholder emner, som ikke er relevante for det andet lands køreuddannelse, eksempelvis kørsel på motorvej og færdselsregler for snescootere.

Wermelin: De eftermonterede partikelfiltre skal være af en godkendt type, så der stadig kan tegnes almindelige lovpligtige forsikringer

SVAR:

FORSIKRING: Miljøministeren svarer Mette Abildgaard (K), at eftermontering af partikelfiltre er et tilbud til de vognmænd, der fortsat ønsker adgang til miljøzonen med deres oprindelige køretøj, og at miljøzonereglerne indeholder et krav om, at det eftermonterede partikelfilter skal være af en godkendt type. Vognmænd kan stadig tegne almindelige lovpligtige forsikringer.

Engelbrecht: Regeringen bakker op om anlæggelsen af Lynetteholm

SVAR:

NYBYG: Transportministeren svarer Ole Birk Olesen (LA), at Socialdemokratiet er positiv over for anlæggelse af Lynetteholm, da den kan bidrage til at etablere nye metro- og vejforbindelser samt flere boliger i hovedstadsområdet. Et bredt flertal af borgerrepræsentationen bakker op om anlæggelsen af Lynetteholm, herunder forundersøgelser til projektet.