Økonomi


Uddannelsesbestyrelser: Selvejet skal udvikles, ikke afvikles

Uddannelsesbestyrelser: Selvejet skal udvikles, ikke afvikles

DEBAT: Selvejende erhvervsskoler og gymnasier bliver i debatten taget til indtægt for mange af de udfordringer, som ungdomsuddannelserne står med. Vi skal ikke afvikle selvejet, men se på dets vilkår, skriver to bestyrelsesforeninger.