Ungdomsuddannelser


Ny temadebat: Omprioriteringsbidragets konsekvenser

Ny temadebat: Omprioriteringsbidragets konsekvenser

DEBAT: For en række uddannelser betyder omprioriteringsbidraget årlige besparelser på to procent. Altinget tager temperaturen på de konsekvenser, som VUC'er og gymnasier mærker i forlængelse heraf.

Kræver adgang til Altinget | Uddannelse"