Efteruddannelse


Online skolebænk kan være alternativ til fyreseddel

Online skolebænk kan være alternativ til fyreseddel

OPKVALIFICERING: Efteruddannelse kan fastholde medarbejdere under krisen, lyder opfordring fra arbejdsgivere. Erhvervsskoler arbejder lige nu på højtryk for at omstille til fjernundervisning, men efterlyser mere smidige regler.

Kræver adgang til Altinget | Uddannelse"
Organisationer: Fjern brugerbetaling på danskkurser hurtigst muligt

Organisationer: Fjern brugerbetaling på danskkurser hurtigst muligt

DEBAT: Det er glædeligt, at brugerbetalingen på danskundervisning igen bliver fjernet. Men sprogcentre risikerer at lukke, hvis ikke brugerbetalingen fjernes før 1. juli. Det kan i sidste ende blive dyrt for kommunerne, skriver Hanne Pontoppidan og Lars Nordborg.