Erhvervsuddannelser


Søgningen til erhvervsuddannelserne skuffer

Søgningen til erhvervsuddannelserne skuffer

EUD: Knap 20 procent af skoleeleverne har søgt en erhvervsuddannelse i år. Dermed blev et centralt mål fra EUD-reformen fra 2015 ikke nået. Erhvervsskolerne kalder det skuffende.

Kræver adgang til Altinget | Uddannelse"
Aftale: Staten dækker virksomheders lønudgifter til lærlinge og elever

Aftale: Staten dækker virksomheders lønudgifter til lærlinge og elever

LØN: Trepartsaftalen om lønkompensation til private virksomheder er udvidet, sådan at økonomisk hårdt ramte virksomheder kan få dækket 90 procent af lønudgifterne til lærlinge og elever. En vigtig og afgørende tilføjelse, lyder det fra erhvervslivet og skolerne. 

Kræver adgang til Altinget | Uddannelse"