Praktikpladser


Direktør: Praktikudfordringen handler om at fastholde eleverne

Direktør: Praktikudfordringen handler om at fastholde eleverne

DEBAT: I stedet for at fokusere på, om der skal skabes eller findes flere praktikpladser, bør vi tale om, hvordan vi bekæmper det kæmpe frafald. Praktikudfordringen handler nemlig om at fastholde eleverne, skriver Anne-Birgitte Agger.

DF: Vi skal samle praktikindsatserne i et tæt samarbejde

DF: Vi skal samle praktikindsatserne i et tæt samarbejde

DEBAT: Det skaber ikke nødvendigvis flere praktikpladser at give mere økonomisk støtte til virksomhederne. I stedet skal vi samle indsatserne, så fagbevægelse, virksomheder og uddannelsesinstitutioner samarbejder, skriver Jens Henrik Thulesen Dahl.

AE om praktikpladser: Beløn de virksomheder, der tager ansvar

AE om praktikpladser: Beløn de virksomheder, der tager ansvar

DEBAT: Med AUB-midlerne har vi en unik mulighed for at sætte turbo på det praktikpladsopsøgende arbejd. Vi skal bygge bro mellem uddannelser og virksomheder, og så skal vi i højere grad belønne de virksomheder, der tager ansvar, skriver Mie Dalskov Pihl.