Danske Gymnasier


Danske Gymnasier: Smertegrænsen for besparelser er nået

Danske Gymnasier: Smertegrænsen for besparelser er nået

DEBAT: Der tegner sig et billede af, at politikerne har forstået, at besparelserne på uddannelsesområdet skal stoppes. Stressramte undervisere og afskaffelser af særtilbud giver et pres, der nærmer sig det røde felt, skriver Birgitte Vedersø fra Danske Gymnasier.

Duksegymnasier dumper Riisagers fraværsregler

Duksegymnasier dumper Riisagers fraværsregler

NYE FRAVÆRSTAL: Rektorerne fra de gymnasier med lavest fravær kritiserer nye fraværsregler for ikke at have nogen fremtidig effekt. Nye fraværstal er en "udskammende" rangliste, mener Danske Gymnasier.

Kræver adgang til Altinget | Uddannelse"