Danske Gymnasieelevers Sammenslutning


Opsamling: Her er Rosenkrantz-Theils vigtigste opgaver

Opsamling: Her er Rosenkrantz-Theils vigtigste opgaver

OPSAMLING: I halvanden måned har undervisningsområdets vigtigste aktører diskuteret, hvilke opgaver Pernille Rosenkrantz-Theil bør tage fat i som de første. Altinget: uddannelse samler her op på debatten og giver dig de vigtigste pointer.

Kræver adgang til Altinget | Uddannelse"