Elever


Opsamling: Bred enighed om at karakterskalaen trænger til en justering

Opsamling: Bred enighed om at karakterskalaen trænger til en justering

DEBAT: Debatten om en justering af syv-trinsskalaen opridser et klart ønske om at ændre skalaen og samtidig mener flere, at det er på tide at fokusere på andre former for feedback til eleverne. Læs debattens vigtigste pointer her.

Kræver adgang til Altinget | Uddannelse"
Eleverne: 12+ er til -3

Eleverne: 12+ er til -3

DEBAT: Det er naivt at tro, at et plus kan løse problemerne med perfekthedskulturen. Der er behov for at give eleverne bedre feedback, ikke en symbolkarakter, skriver Thea Enevoldsen.

Skoleaktører: Styrk folkeskolens inklusionsmuligheder

Skoleaktører: Styrk folkeskolens inklusionsmuligheder

DEBAT: Børn lærer bedst i inkluderende fællesskaber. Derfor skal folkeskolen, eleverne og fællesskabet styrkes med en sund økonomi, der matcher ambitionerne og behovet, skriver Skole og Forældre, Danmarks Lærerforening og Skolelederforeningen.