Elever


Bestyrelsesformand: Bevar elevernes frie uddannelsesvalg

Bestyrelsesformand: Bevar elevernes frie uddannelsesvalg

DEBAT: Den anbefalede fordelingsmodel risikerer at blive starten på et samlet enhedsgymnasium, der begrænser elevernes frie uddannelsesvalg. I stedet bør man revidere taxametersystemet, så man bevarer forskelligheden på htx, hhx og stx, skriver Peter Zinck.

Cepos: Arbejderklassen vælger også friskoler og privatskoler

Cepos: Arbejderklassen vælger også friskoler og privatskoler

DEBAT: I stedet for at fokusere på forskelle i elevsammensætningen på de fri grundskoler og folkeskolerne bør man fokusere på, hvordan man gør skoler med ressourcesvage elever attraktive for ressourcestærke lærere, mener Cepos.