Gymnasier


Opsamling: Alle vil af med forhadt omprioriteringsbidrag

Opsamling: Alle vil af med forhadt omprioriteringsbidrag

DEBAT: Debatten om omprioriteringsbidragets konsekvenser viser over en bred kam, at besparelserne i uddannelsessektoren er upopulære. Læs debattens vigtigste pointer her.

Kræver adgang til Altinget | Uddannelse"
Danske Gymnasier: Smertegrænsen for besparelser er nået

Danske Gymnasier: Smertegrænsen for besparelser er nået

DEBAT: Der tegner sig et billede af, at politikerne har forstået, at besparelserne på uddannelsesområdet skal stoppes. Stressramte undervisere og afskaffelser af særtilbud giver et pres, der nærmer sig det røde felt, skriver Birgitte Vedersø fra Danske Gymnasier.