Gymnasier


Gymnasieelever: Taxametersystemet skaber social ulighed

Gymnasieelever: Taxametersystemet skaber social ulighed

DEBAT: Taxametersystemet betyder, at der er stor forskel på den kvalitet, gymnasierne kan tilbyde eleverne. Det skaber social ulighed og ulighed i de forudsætninger, elever har med sig videre i uddannelsessystemet, skriver to gymnasieelever.

Uddannelsesbestyrelser: Selvejet skal udvikles, ikke afvikles

Uddannelsesbestyrelser: Selvejet skal udvikles, ikke afvikles

DEBAT: Selvejende erhvervsskoler og gymnasier bliver i debatten taget til indtægt for mange af de udfordringer, som ungdomsuddannelserne står med. Vi skal ikke afvikle selvejet, men se på dets vilkår, skriver to bestyrelsesforeninger.