Gymnasier


Midlertidig elevfordeling på gymnasierne forlænges

Midlertidig elevfordeling på gymnasierne forlænges

ELEVFORDELING: Regeringen og et bredt flertal har indgået en aftale om at forlænge de nuværende regler for lokal elevfordeling. De har samtidig forpligtet sig til at lave en varig aftale og forhandle taxameter på den anden side af sommeren.

Kræver adgang til Altinget | Uddannelse"