Trivsel


Undervisere: UPV er et eksperimenterende fejlskud

Undervisere: UPV er et eksperimenterende fejlskud

DEBAT: Vurderinger af elevers uddannelsesparathed har ingen påviselig positiv effekt, men risikerer at demotivere eleverne. Politikerne bør afskaffe UPV og i stedet prioritere uddannelsesvejledning til alle unge, skriver undervisere.

Dagtilbudsleder: Pædagoger skal uddannes i personlig dømmekraft

Dagtilbudsleder: Pædagoger skal uddannes i personlig dømmekraft

DEBAT: Manglende dømmekraft og dårlige samarbejdskulturer er faktorer, der kuldsejler vores børnehuse. Pædagoguddannelsen skal derfor redde fremtidens dagtilbud ved at uddanne pædagoger, som rustes med bedre vurderingsevner, skriver Stine Kart Skytte.