Frafald


Duksegymnasier dumper Riisagers fraværsregler

Duksegymnasier dumper Riisagers fraværsregler

NYE FRAVÆRSTAL: Rektorerne fra de gymnasier med lavest fravær kritiserer nye fraværsregler for ikke at have nogen fremtidig effekt. Nye fraværstal er en "udskammende" rangliste, mener Danske Gymnasier.

Kræver adgang til Altinget | Uddannelse"
Danmarks Akkrediteringsinstitution: Godt med flere tiltag mod frafald

Danmarks Akkrediteringsinstitution: Godt med flere tiltag mod frafald

DEBAT: Alt for mange falder fra deres videregående uddannelse, og det koster for både den enkelte, institutionerne og samfundet, og det er derfor kærkomment med flere specifikke krav og fokus på forventningsafstemning før optagelse, skriver direktør for Danmarks Akkrediteringsinstitution Anette Dørge.