Altinget: ajour


Dagens podcast: En folkeskoleaftale sikrer ro i et betændt politisk miljø

Dagens podcast: En folkeskoleaftale sikrer ro i et betændt politisk miljø

AJOUR: Undervisningsministeren blev kaldt arrogant og uprofessionel, og forhandlingerne blev rykket til Finansministeriet. Efter lang tids forhandling om en justering af folkeskolereformen, glæder regeringen sig formentlig over, at den overhovedet fik en aftale på plads kort før et valg.

Kræver adgang til Altinget | Uddannelse"