Uddannelse i valgkampen 2019


DPU-leder: Uddannelsespolitik kan ikke alene udligne ulighed

DPU-leder: Uddannelsespolitik kan ikke alene udligne ulighed

DEBAT: Politikerne ønsker at bekæmpe ulighed igennem uddannelsessystemet. Men uddannelse kan ikke kompensere for den ulighed, der ligger i gemt i blandt andet sundhedspolitik og socialpolitik, skriver Claus Holm fra DPU.

Lærerne: Viden om autonomi og relationer skal styrke folkeskolen

Lærerne: Viden om autonomi og relationer skal styrke folkeskolen

DEBAT: Begrebet self-efficacy er kommet på den skolepolitiske dagsorden og med god grund. Lærernes self-efficacy har betydning for elevernes udbytte af undervisningen. Heldigvis ser det nu ud til, at politikerne tager den viden alvorligt, skriver DLF-formand Anders Bondo Christensen.

VUC-formand: Modstå fristelsen til at forenkle uddannelsestilbud

VUC-formand: Modstå fristelsen til at forenkle uddannelsestilbud

DEBAT: Den lighed, udvikling og vækst, mange politikere kæmper for, bygger på den enkeltes mulighed for at kunne uddanne sig. Muligheden kræver specialiseringer for at kunne bruges af alle, skriver Verner Rylander, formand for Danske HF & VUC − Lederne.