Undervisningsministerens vigtigste opgaver?


Opsamling: Her er Rosenkrantz-Theils vigtigste opgaver

Opsamling: Her er Rosenkrantz-Theils vigtigste opgaver

OPSAMLING: I halvanden måned har undervisningsområdets vigtigste aktører diskuteret, hvilke opgaver Pernille Rosenkrantz-Theil bør tage fat i som de første. Altinget: uddannelse samler her op på debatten og giver dig de vigtigste pointer.

Kræver adgang til Altinget | Uddannelse"
Matematiklærere: Giv os mulighed for at evaluere vores elever

Matematiklærere: Giv os mulighed for at evaluere vores elever

DEBAT: Folkeskolelærere har siden 2015 ikke deltaget i bedømmelsen af deres elevers prøver på grund af en spareøvelse. Det er en udfordring, da evalueringen af eleverne kan være med til at forbedre undervisningen i fremtiden, skriver Jens Peter Christensen.