Altinget undersøger de opdelte gymnasier


Chefkonsulent skoser

Chefkonsulent skoser "lappeløsning" af elevfordeling

DEBAT: Lappeløsningen, der skal sikre en ordentlig fordeling af eleverne på stx, risikerer at skabe en mere skæv elevfordeling på htx og hhx. Der er brug for at se på ungdomsuddannelserne som en samlet enhed, skriver Allan Thorgaard Nielsen.

Gymnasielærere: Skæv elevfordeling kræver hård styring af gymnasierne

Gymnasielærere: Skæv elevfordeling kræver hård styring af gymnasierne

DEBAT: Den politiske aftale, der skal løse problemerne med etnisk opdelte gymnasier, er kun et skridt i den rigtige retning. Der er brug for hård styring af gymnasierne, samarbejde på tværs af regioner og tydeligere regler for fordelingsudvalgene, skriver Tomas Kepler.