Artikel


Karakterer i gymnasiet smitter af på frafald og fremtidig ledighed

Karakterer i gymnasiet smitter af på frafald og fremtidig ledighed

KARAKTERER: Ny undersøgelse kortlægger sammenhængen mellem karakterer på ungdomsuddannelser med frafald og ledighed på alle videregående uddannelser. Konklusionen bakker op om fortsat at bruge karakterer i optagesystemet. 

Kræver adgang til Altinget | Uddannelse