Artikel


Trepartaftale sætter meget høje mål for lærepladsaftaler

Trepartaftale sætter meget høje mål for lærepladsaftaler

MÅL: Med weekendens trepartsaftale får erhvervsskolerne lagt nye, ambitiøse mål nedover sig. Børne- og undervisningsministeren tror fuldt og fast på dem og kalder dem ”utroligt centrale for aftalen”.

Kræver adgang til Altinget | Uddannelse"
Ny trepartsaftale presser erhvervsskolerne

Ny trepartsaftale presser erhvervsskolerne

TREPART: Erhvervsskolelederne kritiserer, at weekendens trepartsaftale giver dem flere opgaver, men ikke flere midler. Aftaleparterne afviser kritikken og fremhæver de faglige udvalgs ekstra midler, som skolerne ”formodes” at få del i.

Kræver adgang til Altinget | Uddannelse"