10 centrale pointer fra nyt eftersyn af institutionerne

NYT: To nye analyser har kigget ungdomsuddannelsesinstitutionerne grundigt efter i sømmene for Børne- og Undervisningsministeriet. Få 10 interessante pointer om alt fra frafald til fusioner her.

Det er dyrt at være lille, men ikke nødvendigvis godt for kvaliteten at være stor.

Det er nemmere at få dygtige undervisere i byerne, men billigere at have lokaler på landet.

Det er blot nogle af de mange pointer, der fremgår af to nye, omfattende analyser af ungdomsuddannelsesinstitutionerne og VUC.

Login