Ny debat: Er skolen blevet syg?

DEBAT: 12-tals-piger, stressede unge og en fordobling i antallet af diagnoser. Medier og eksperter tegner et billede af et uddannelsessystem, som presser børn og unge ud over kanten. I en ny debat spørger vi, om skolen er blevet usund for eleverne.

De seneste år har flere undersøgelser vist, at danske børn og unges trivsel er i frit fald. Senest viste Sundhedsprofilen, som blev offentliggjort i marts, at stress er særligt udbredt blandt unge mellem 16 og 24 år, ligesom antallet af børn, som kommer i kontakt med det psykiatriske behandlingssystem, inden de går ud af 9. klasse, er fordoblet på få år.

Udviklingen kædes ofte sammen med en øget præstationskultur i uddannelsessystemet, og medier og eksperter har karakteriseret en del unge piger som såkaldte "12-tals-piger", der præsterer godt, men har det skidt. I april kunne Nordjyske offentliggøre resultater af et forskningsprojekt fra Aalborg Universitet, der peger på, at det er de sidste 10-15 års reformer af uddannelsesområdet, der har medført dårlig mental sundhed hos unge.

For nylig udtalte Mette Frederiksen (S) i et interview med Altinget, at ”vi lever i en præstationskultur, og den tror jeg er farlig for vores børn”.

Oppositionslederen kædede præstationskulturen sammen med skolesystemet:

"Jeg tror, at hvis vi for eksempel kigger på nationale test i skolen, har tanken bag dem været god. Men når vi tester dem allerede, når de er syv-otte år gamle, er det i virkeligheden for tidligt. Eller at du i dag har uddannelser i Danmark, der kræver mere end 12 i snit for at komme ind ... altså, da jeg så det, tænkte jeg: Det er jo absurd!"

Udviklingen gælder både grundskoler og gymnasier. Således deltager 15 af landets gymnasier i dette skoleår i et forsøg med karakterfrie 1.g-klasser som en konsekvens af, at skolerne oplever, at karakterer er kommet til at fylde uforholdsmæssigt meget i elevernes bevidsthed. 

Ny temadebat
Altinget spørger i en ny temadebat, om vi har fået en usund præstationskultur i skolen. Skal vi teste mindre og lægge mindre vægt på karakterer for at fjerne fokus fra præstationer? Eller er tests og karakterer nødvendige værktøjer for at fremme fagligheden, få dygtigere elever og flere igennem en ungdomsuddannelse? 

I de kommende uger vil en række eksperter og praktikere give deres bud på, om vi har fået en usund kultur på vores folkeskoler og ungdomsuddannelser, og hvad der i givet fald skal til for at ændre det.

Mød debattørerne her: 

Jakob Bonde Nielsen

Jakob Bonde Nielsen
Formand, Danske Skoleelever.

 

 

Claus Holm

Claus Holm
Institutleder på DPU, Aarhus Universitet. Medlem af børne- og socialminister Mai Mercados (K) debatpanel om børneopdragelse.

 

Rasmus Kjeldahl

Rasmus Kjeldahl
Direktør, Børns Vilkår.

 

 

Jeanette Sjøberg

Jeanette Sjøberg
Formand for Undervisningsudvalget og Forretningsudvalget, Danmarks Lærerforening. 

 

 

Birgitte Vedersø

Birgitte Vedersø
Formand, Danske Gymnasier, og rektor for Gefion Gymnasium.

 

Eva Secher Mathiasen

Eva Secher Mathiasen
Formand, Dansk Psykologforening.

 

 

Stefan Hermann

Stefan Hermann
Rektor, Københavns Professionshøjskole, og formand for Danske Professionshøjskoler. Formand for Undervisningsministeriets ekspertgruppe om bedre veje til en ungdomsuddannelse.

 

Carolina Magdalene Maier

Carolina Magdalene Maier (ALT)
Medlem af Folketinget. Børne- og undervisningsordfører.

 

 

Thomas Gyldal Petersen
Thomas Gyldal Petersen (S)
Formand, KL’s Børne- og Undervisningsudvalg, og borgmester i Herlev.

 

Jens Philip Yazdani

Jens Philip Yazdani
Formand, Danske Gymnasieelevers Sammenslutning.

 

 

Elsebeth Jensen

Elsebeth Jensen
Uddannelseschef, VIA Læreruddannelsen, Aarhus.

 

 

Claus Rosenkrands Olsen

Claus Rosenkrands Olsen
Uddannelseschef, Dansk Erhverv.

 

 

Jeppe Bundsgaard

Jeppe Bundsgaard
Professor, DPU, Aarhus Universitet. Forsker blandt andet i og har været medudvikler på de nationale tests.

 

Forrige artikel TV-debat: Unge skal have mere indflydelse i samfundet Næste artikel Alternativet: Erstat karakterer med feedback Alternativet: Erstat karakterer med feedback