Åbent brev: Skal produktionsskoleelever have lavere ydelser end asylansøgere?

ÅBENT BREV: Lønnen til elever på produktionsskolerne er på vej til at blive sat så drastisk ned, at de unge vil få dårligere betingelser og lavere ydelser end asylansøgere. Men hvordan hænger det sammen med, at politikerne ellers kalder de ydelser for et minimumsniveau, spørger Martin Taarup i et åbent brev til Folketingets politikere.

Placeholder image
Foto: Colourbox
Dette indlæg er alene udtryk for skribentens egen holdning. Alle indlæg hos Altinget skal overholde de presseetiske regler.

Af Martin Taarup
Forstander på Hvidovre Produktionsskole

Kære folketingsmedlem

Jeg skriver til dig igen, fordi sagen er vigtig – ikke kun for dem, der bliver ramt, men os alle. Loven, der gør, at de unge på landets produktionsskoler sættes drastisk ned i løn, er på vej mod 2. behandling Du kan personligt gøre en forskel ved at undlade at stemme for et lovforslag, der er urimeligt, og som bygger på falske antagelser og påstande.

Ud over alle de argumenter, cases og eksempler, som jeg og flere andre har sendt til dig, og som du sikkert er træt af at høre på, vil jeg gerne spørge dig, om du, sammen med regeringen, virkelig mener, at Danske produktionsskoleelever skal have dårligere betingelser og lavere ydelser end fx asylansøgere og uledsagede flygtningebørn?

Fakta
Deltag i debatten!
Send dit indlæg til debat@altinget.dk

Med de senere års stramninger må man antage, at ydelserne til denne gruppe er sat så lavt som muligt. Hvorfor skal danske unge på produktionsskolerne have endnu mindre i deres ydelse? For de unge er det LØN, fordi den kun udbetales, hvis de yder noget: producerer varer og tjenesteydelser på værkstederne. Noget for noget! Og: det skal kunne betale sig at arbejde! Det hører de unge også – fra jer på Tinge ikke mindst.

Asylansøgere får et grundtilskud, et tillæg og et yderligere tillæg, hvis de får undervisning eller aktivering. Produktionsskoleelever får en skoleydelse, der er mindre, og ingen yderligere tillæg.

Ud over alle de argumenter, cases og eksempler, som jeg og flere andre har sendt til dig, og som du sikkert er træt af at høre på, vil jeg gerne spørge dig, om du, sammen med regeringen, virkelig mener, at Danske produktionsskoleelever skal have dårligere betingelser og lavere ydelser end for eksempel asylansøgere og uledsagede flygtningebørn?

Martin Taarup, Forstander på Hvidovre Produktionsskole

Jeg ved godt, at selv formanden for Dansk Folkeparti siger, at ingen andre under 18 år i undervisningstilbud får ydelser. Nej de går heller ikke på arbejde og producerer varer eller serviceydelser til markedspriser. En af de største positive forandringer for unge, som har brug for en anden vej til uddannelse og arbejde, var, da man for mange år siden udskiftede bistandshjælpen med løn for udført arbejde.

Mange lande rundt omkring Danmark har taget ved lære af denne skelsættende forandring. Med den fremsatte lov er du og dine kollegaer ved at gå baglæns – tilbage til en stigmatiserende ringeagt af tusindvis af unge. Det er det modsatte, de har brug for: værdsættelse og anerkendelse.

Produktionsskoleeleverne får en ydelse for det arbejde de udfører på skolerne, det er ikke sammenligneligt med SU, det er heller ikke en almisse. De unge går på produktionsskolerne for at lære ved at gøre; gennem arbejde for rigtige kunder. De vælger ikke frit, de skal visiteres af det uafhængige Ungdommens Uddannelsesvejledning, UU. At de unge udskyder deres opstart på en uddannelse, er en myte! Den er skabt til lejligheden – for at skabe grundlaget for at spare på deres løn.

Jeg bruger eksemplet med flygtningene alene som et sammenligningsgrundlag for, hvad lovgiverne ellers mener er et minimumsniveau. Flygtninge får ydelser, mens deres sager bliver behandlet, de får ophold og kost, eller de får ydelser, hvor de selv betaler for kost. Desuden får de også en sprogbonus på 1500 kroner om måneden oveni.

Produktionsskoleelever, der er hjemmeboende, som er under eller over 18 år, får lavere ydelser, de skal selv betale kost, transport, telefon og andre almindelige udgifter – de har ingen tillæg af nogen art, som asylsøgerne har. Forældrene til de over 18-årige får end ikke børnepenge mere.

Udeboende produktionsskoleelever bliver så voldsomt beskåret, at de bliver nødt til at bede kommunen om kontanthjælp. Det er et grotesk og uigennemtænkt tilbageskridt.

Alle de flotte ord om, at nu vil man virkelig hjælpe de unge, der har svært ved at klare de øgede boglige krav, falder til jorden. Ideen om, at ’pisken’ nok skal få dem hurtigt igennem en ungdomsuddannelse, er utopi. Det enorme frafald (50 procent af de unge på produktionsskolerne er faldet fra en ungdomsuddannelse) taler et tydeligt sprog.

De unge fortjener kloge beslutninger, de har brug for jeres anerkendelse og jeres opbakning – ikke en kold skulder og pisk. Håbet lever - derude!


Politik har aldrig været vigtigere
Få gratis nyheder fra Danmarks største politiske redaktion
Ved at tilmelde dig Altingets nyhedsbrev, accepterer du vores generelle betingelser